Olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Skövde kommuns verksamhetsområde.

Skövde kommun har avtal med Protector försäkring. 

Omfattning

Information om försäkringens omfattning och rutiner kring skadeanmälan kan du läsa här:

Olycksfallsförsäkring 2017.pdf

Försäkringen gäller utan självrisk.

Skadeanmälan

Vid en skada anmäls detta direkt till Protector via Protectors hemsida – www.protectorforsakring.se. För övriga frågor sker kontakt via telefon 08-410 637 00.