Studie- och yrkesvägledning

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på ordet inspiration i en ordbok

Studie- och yrkesvägledning - din väg till all vuxenutbildning

På Vuxenutbildning Skövde kan du som är vuxen få neutral, kostnadsfri studie- och karriärvägledning. Hör av dig till oss när du känner dig villrådig inför vad du vill ägna dig åt i fortsättningen.

Hos Vuxenutbildning Skövde träffar du studievägledarna Patrik Clausén, Joakim Wetterskoog och Martin Rubensson. De ger dig vägledning som underlättar ditt val av utbildning och/eller yrke. Du når studievägledarna via Kontaktcenter (ring eller skicka e-post). 
 

Här kan du diskutera

  • dina framtidsplaner
  • vart är du, vart skall du, vad vill du, hur kommer du dit?
  • prata yrkesval och få hjälp med karriärvägledning
  • få information om utbildningar och behörighetskrav till olika utbildningar
  • få information om studiefinansiering och validering.


Vår arbetsmodell


Välkommen att boka tid!

Här kan du boka tid med oss, direkt via kalender.
E-bokning är i en testperiod där endast vissa tider finns utlagda. Det finns möjlighet att boka andra tider än de du kan se här. För att göra det kontakta Kontaktcenter per telefon eller e-post. Du behöver inte veta vad du vill göra i framtiden för att besöka oss - det kan vi hjälpa dig att komma fram till!