Planprogram för Hentorp

Standardförfarande

Planprogrammet har varit utställt för samråd under tiden fr.o.m. 2016-11-09 t.o.m. 2016-12-30.

En samrådsredogörelse är upprättad och kommer att offentliggöras när den blivit behandlad av politiken.

Programområdet är beläget i södra delen av centralorten Skövde och omfattar Hentorp och delar av Källegården.

Programmets syfte är att utreda vilka förutsättningar och möjligheter det finns för nya bostäder med hyresrätt i Hentorp. Med utgångspunkt i vilka ytor som är tillgängliga, föreslås en framtida utveckling med inriktning mot hyresbostäder, som även hanterar andra värden och funktioner.