Cykla i bygda

Är du en av de som alltid väljer bilen när du ska åka någonstans? Du är inte ensam! Men måste du verkligen ta bilen alltid överallt?

Nej, ingen måste köra bil hela tiden. Bilar är inte bra för miljön och det finns många bra alternativ. Cykeln är ett av de färdsätt som gör både dig och luften friskare. Läs mer om fördelarna med att välja cykeln framför bilen här.

Vad går projektet Cykla i bygda ut på?

Fem Skövdebor får möjligheten att låna en cykel specifikt framtagen för just deras transportbehov. Under fem månader vill vi att de ska byta ut minst hälften av sina bilresor och istället välja cykeln.

Deltagare 2017

Nedan kan du läsa vilka som är årets deltagare och varför de valt att delta i projektet. Läs mer om hur uttagningen av deltagarna gick till.

 

Sammanställning i halvtid

Totalt har deltagarna cyklat 110 mil på cykel under maj till juli.

Av alla typer av resor (oberoende av färdmedel) kan vi se att det främst är resor till och från arbetet/studier som utförs. Även hämta/lämna barn och inköpsresor är vanliga oavsett färdmedel.

Fokuserar vi istället på när cykeln används ser fördelningen lite annorlunda ut. Framförallt är det resorna till och från arbetet som sticker ut. Hela 40 procent av alla cykelresor som görs går till arbete eller studier. 

Ett av målen i projektet är att deltagarna ska utföra hälften av sina resor med cykel. Efter två månaders cykling kan vi konstatera att målet än så länge är nått, då 53 procent av resorna hitills har gjorts med cykel.

Tidplan och upplägg för projektet

  • Ansökan är öppen mellan 1 mars och 31 mars 2017
  • Deltagare väljs ut och kontaktas i början av april
  • Projektet startar med kick-off den 2 maj
  • Projektet avslutas den 22 september