Byggdialogen


Byggdialogen är en tjänst riktad mot fastighetsägare och byggherrar för att främja bostadsbyggandet i Skövde. Byggdialogen är tänkt att vara ett öppet samtalsforum utan fast dagordning - det är du som bestämmer vad samtalet ska handla om.

Exempel på frågor som kan avhandlas:

• Har du byggidéer du skulle vilja förverkliga?
• Har du frågor kring hur processen med marktilldelning, detaljplanering och bygglov går till?
• Har du synpunkter och idéer på hur vi kan bli bättre i vårt arbete och våra processer?
• Eller vill du bara komma och prata om ditt företags roll i Skövdes stadsutveckling?

Vem är byggdialogen?

Från Skövde kommuns sida finns ansvariga tjänstemän inom bygglov, fysisk planering samt mark- och exploatering på plats för att hjälpa till med era frågor, synpunkter och idéer.

 • Claes Clausen, stadsarkitekt och bygglovchef
 • Unnar Kristmansson, planchef
 • Mikael Zsiga, mark- och exploateringschef

 

Tider för hösten 2017

Välj någon av de någon av de lediga tiderna och anmäl dig via mail till mikael.zsiga@skovde.se. Glöm inte att ange vem du företräder, din roll samt dina kontaktuppgifter.

 • Torsdagen den 17 augusti, kl 14.00-15.30 - bokad
 • Torsdagen den 24 augusti, kl 14.00-15.30 - ledig
 • Torsdagen den 7 september, kl 14.00-15.30 - bokad
 • Torsdagen den 14 september, kl 14.00-15.30 - bokad
 • Torsdagen den 21 september, kl 14.00-15.30 - bokad
 • Torsdagen den 28 september, kl 14.00-15.30 - inställd
 • Torsdagen den 5 oktober, kl 14.00-15.30 - bokad
 • Torsdagen den 12 oktober, kl 14.00-15.30 - bokad
 • Torsdagen den 19 oktober, kl 14.00-15.30 - bokad
 • Torsdagen den 26 oktober, kl 14.00-15.30 - inställd
 • Torsdagen den 2 november, kl 14.00-15.30 - bokad
 • Torsdagen den 9 november, kl 14.00-15.30 - bokad
 • Torsdagen den 16 november, kl 14.00-15.30 - bokad
 • Torsdagen den 23 november, kl 14.00-15.30 - bokad
 • Torsdagen den 30 november, kl 14.00-15.30 - bokad
 • Torsdagen den 7 december, kl 14.00-15.30 - bokad
 • Torsdagen den 14 december, kl 14.00-15.30 - bokad