Samhällsbyggnadsfrukost

Höstens samhällsbyggnadsfrukost hålls morgonen den 2 oktober 2017. Under morgonen fokuserar vi på infrastruktur och trafik. Vi får en uppdaterad bild kring framtida satsningar för en hållbar infrastruktur i Skövde och regionen. Anmäl dig till oktobers frukost här senast den 25 september!

Höstens samhällsbyggnadsfrukost

Tema: trafik och infrastruktur
Tid: 2 oktober 2017, 07.30-08.30 (frukost från 07.15)
Plats: Skövde stadshus, plan 5
Anmälan: anmäl dig här senast 25 september

Vad är samhällsbyggnadsfrukost?

Sedan 2014 har sektor samhällsbyggnad på Skövde kommun anordnat frukostar med näringslivet två gånger om året. Träffen syftar till att förbättra företagsklimatet, informera om nuläge och framtid från ett kommunalt perspektiv samt skapa dialogmöjligheter med aktörer i samhällsutvecklingen.

Den förra samhällsbyggnadsfrukosten hölls i januari 2017 och välkomnade över 120 personer från Skövdes näringsliv. Då diskuterades primärt nuläget för bostadsbyggandet samt vilka områden som är aktuella för framtida utveckling.

Tidigare frukostar