Villatomter

I nedanstående områden finns det lediga villatomter:

 

Du kan välja att öppna den utzoomade kartan som visar alla villatomter i kommunen. Kartorna innehåller detaljerad information om tomtens fastighetsbeteckning, hustyp, pris och areal. Detta får du genom att hålla pekaren över en färgad punkt. 

Alla som står med i Skövde kommuns tomtkö kan skicka in en intresseanmälan. Kostnader tillkommer för lantmäteriförrättning, nybyggnadskarta, anslutning av vatten och avlopp, el samt tele/internet/tv med mera.

Hur ställer jag mig i tomtkön?

Om du har intresse för ett område, men inte är med i tomtkön - skicka då in en anmälan till tomtkön samt betala in tomtköavgiften. Klicka på Tomtkö för att läsa mer.

Tomtsläpp under år 2017

Nya tomter släpps 26 oktober 2017 i Bissgården Skultorp, Trädgårdsstaden och Klippdalen (Däldernavägen). Mer information kommer inom kort.