Villatomter

Om du är intresserad av att köpa en villatomt i Skövde kommun så ser du var det finns lediga och planerade villatomter i kartan. Du kan välja att öppna den utzoomade kartan som visar alla villatomter i kommunen. Kartan innehåller detaljerad information om tomtens fastighetsbeteckning, hustyp, pris och areal. Detta får du genom att klicka på en färgad punkt.

Alla som står med i Skövde kommuns tomtkö kan skicka in en intresseanmälan. Kostnader tillkommer bland annat för lantmäteriförrättning, nybyggnadskarta, anslutning av vatten och avlopp, el samt tele/internet/tv. Här finns en grovkalkyl för kostnaderna. Se checklista för tomtköp för mer detaljerad information.

Köp av villatomt

När du efter intresseanmälan har blivit tilldelad en tomt måste du inom en månad svara ja/nej samt betala handpenningen om 10 procent av köpeskillingen. Faktura skickas ut när du har blivit tilldelad en tomt. När fakturan är betald ska köpekontrakt skrivas inom två månader. Kontakta mark- och exploateringsenheten för att boka kontraktskrivning. Efter tecknat köpekontrakt har du tomten reserverad ytterligare nio månader.

Inom denna tid ska du:

  • beställa nybyggnadskarta
  • ansöka om bygglov
  • få bygglovet beviljat.

 

När du har blivit beviljad bygglov kontaktar du mark- och exploateringsenheten så skickas faktura ut för resterande 90 procent av köpeskillingen. Efter betalningen är erlagd utfärdas köpebrev. Boka tid för detta.

Lagfart ansöker du hos Lantmäteriet, fastighetsinskrivning. När du fått lagfart för tomten övergår äganderätten till dig.

Observera att du måste ansöka om bygglov i god tid så att bygglovet hinner beviljas inom reservationstiden på nio månader. Du får nu tillträde och äganderätt till tomten. Boka samrådsmöte med din bygglovshandläggare. För att kunna påbörja byggnation och lyfta kreditiv behöver du få ett startbesked.

Hur ställer jag mig i tomtkön?

Om du har intresse för ett område, men inte är med i tomtkön - skicka då in en anmälan till tomtkön samt betala in tomtköavgiften. Klicka på tomtkö för att läsa mer.