Föreningsledarstipendium

Varje år utser fritidsnämnden årets föreningsledare.

Skövde kommuns föreningsledarstipendium inrättades 1993 och delas årligen ut till person/personer som utfört en värdefull gärning inom föreningsverksamheten i Skövde kommun. Det ideella arbetet kan vara som organisationsledare (i styrelse, sektion, valberedning eller liknande) eller aktivitetsledare i verksamheten. Det kan också handla om funktionärsarbete.

  • Stipendiet delas ut i samband med Skövde Idrottsgalan 28 januari 2017.
  • Stipendiat utses efter ett ansökningsförfarande. Även sådana som inte har sökt kan komma i fråga. Stipendiaten utses av kultur- och fritidsnämnden.
  • Stipendiet uppgår till 10 000 kronor.

 

Nominering

Förslag på stipendiat eller ansökan om stipendium ska vara fritidskontoret tillhanda senast måndag den 28 november tillsammans med en motivering. Skicka ditt förslag med motivering till: kulturochfritidsnamnden@skovde.se

Du kan också skicka in ditt förslag till:
Skövde kommun, Kultur- och Fritidsnämnden, 541 83 SKÖVDE.

Närmare upplysningar kan också lämnas av personal på fritidskontoret.

Föreningsledarstipendiet 2015 tilldelades Ann Kroon Ulvåkers IF och Håkan Einarsson Igelstorps IK.

Tidigare stipendiater

Tidigare stipendiater hittar du här.