Lotteritillstånd

För att sälja lotter behöver föreningen ha tillstånd.

Alla lotterier i Sverige styrs av lotterilagen. Det statliga organet för lotterier heter Lotteriinspektionen och har sin verksamhet i Strängnäs. Tillståndsmyndigheten i Skövde kommun är fritidskontoret på uppdrag av kultur och fritidsnämnden.  Mer information om lotterier finns på Lotteriinspektionens web. 

Om föreningen vill arrangera bingospel är det Länsstyrelsen som har har hand om dessa bingotillstånd.

Ansökan

För att arrangera föreningslotterier så ska föreningen ansöka enligt nedanstående rutin. Ansökning sker via en E-tjänst som finns under rubriken "Länkar".

Rutin för ansökan om föreningslotterier.

Lotteritillstånd
En förutsättning för att arrangera ett lotteri är att föreningen har ett lotteritillstånd som gäller i tre år, ansökan görs via en E-tjänst, se under "Länkar". Tillståndet/registreringen kostar 300 kronor och betalas direkt i E-tjänsten. När treårsperioden gått ut ska en ny ansökan om registrering göras.

Lotterianmälan
Efter att föreningen fått ett lotteritillstånd så kan föreningen under treårsperioden arrangera ett eller flera lotterier, varje enskilt lotteri ska anmälas till fritidskontoret via E-tjänsten, se under "Länkar". 

Senast två månader efter det att lotteriet startat ska föreningen betala in kontrollantarvode motsvarande tre procent på insatsbeloppet, även detta görs via E-tjänsten. Insatsbelopp är lika med antalet lotter x lottpriset.

Lotteriredovisning
Senast två månader efter avslutat lotteri ska föreningen redovisa lotteriet till lotteriets kontrollant via E-tjänsten.

Blanketter
Om du inte har möjlighet att ansöka via E-tjänsten, har Fritidskontoret ansökningsblanketter för att söka lotteritillstånd eller lotteriregistrering.
Kontakta Camilla Hammarström, 0500-49 80 00.