Bild på naturen i Skövde.

Lokala naturvårdsprojekt (LONA)

Satsningar på naturvård och friluftsliv i Skövde kommun.

Länsstyrelsen kan lämna bidrag till kommuner, föreningar, företag och enskilda personer som vill driva Lokala Naturvårdsprojekt (LONA). Nedan kan du se vilka projekt som Skövde kommun genomfört tidigare och vilka som pågår just nu.

2013 fick Skövde kommun två nya naturvårdsprojekt beviljade genom LONA: Gröna, sköna och nära naturupplevelser i Ryd. Ett viktigt projekt som gör vår närnatur tillgänglig och lockar nya grupper till naturen. Det andra projektet är Inventering av och åtgärdsplan för fågellivet i Billingens sluttningszoner. En inventering som genomförs för att kunna gynna fågellivet i rasbranterna och även restaurera minst fem lämpliga häckningsplatser för pilgrimsfalk.