Mer öppet i Billingebacken i vinter

Billingebacken kommer vara öppen dagtid varje dag från vecka 1 till och med vecka 8, under förutsättning att anläggningen kan hållas öppen utifrån väderförhållanden och snötillgång.

Dessutom kommer värmestugan vara öppen hela säsongen och skyltningen på fritidsområdet kommer att ses över och förbättras.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade idag att avsätta 200 000 kronor ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel för att kunna genomföra ovan nämnda åtgärder.

– Detta kan ses som ett första steg i det större arbetet med att utveckla Billingens fritidsområde, vilket är ett omfattande projekt med satsningar som tar tid att projektera och genomföra. I väntan på det vill vi öka möjligheterna för såväl Skövdebor som besökare att nyttja det fantastiska utbud som redan idag finns på berget, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Information om backens exakta öppettider uppdateras kontinuerligt här.