Hjälp till barn och unga

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på flicka med paraply

Hjälp till barn och unga

När man är ung kan livet ibland kännas lite jobbigt. Då finns det flera ställen att vända sig till, exempelvis elevhälsan i skolan eller till ungdomsmottagningen. Det finns dessutom många stödgrupper och organisationer som är bra att prata med. Du kan också vända dig till hälso- och sjukvården och sektor socialtjänst.

Det finns många anledningar till att barn och unga kan må dåligt. I menyraden till vänster (ovanför i mobil) finner du information om olika orsaker samt tips om vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp. Sidorna vänder sig till dig som är ung och mår dåligt men även till föräldrar och andra som vill ha information samt tips om vart man kan vända sig när ett barn eller ungdom behöver stöd och hjälp.