Frågor och svar

Ansökningstiden för årets ferie har gått ut!

Under 2017 är du som är född -99, -00 och -01 välkommen att feriejobba hos Skövde kommun. Går du på ett fyraårigt gymnasieprogram kan även du som är född -98 ansöka. 

Vad är feriepraktik?

Feriepraktik är ett sätt att prova på hur det är att arbeta i Skövde kommun. Du får arbetslivserfarenhet och en möjlighet att knyta kontakter på arbetsmarknaden. Det är också en möjlighet för dig att lära känna Skövde kommun som arbetsgivare. Samtidigt som feriepraktiken är en stor möjlighet för dig förväntas du ta ansvar och utföra dina arbetsuppgifter på bästa sätt.

Vad kan jag få göra?

Du får under handledning möjlighet att prova på olika arbetsuppgifter inom en verksamhet.

  • Att ha feriepraktik i kök innebär att du hjälper till med enklare matlagning, förbereder måltider, serverar och utför sysslor som är vanligt förekommande i kök. 

 

  • Inom barnomsorgen leker, läser, spelar och samtalar du med barnen, hjälper till under måltider och andra dagliga situationer.

 

  • Inom omsorgen utför du enklare omsorgsarbete och aktiverar de äldre med samtal, promenader och läsning. Studerar du på omvårdnadsprogrammet har du förtur till platserna inom omvårdnad.

 

  • Praktik inom fastighetsskötsel innebär trädgårdsarbete, underhåll av fastigheter och liknande göromål.

 

  • Praktik som Teamarbetare innebär varierande arbetsuppgifter. Du får testa olika arbetsplatser och arbeta i grupp.

 

  • Att ha feriepraktik som turistvärd innebär varierande sysslor inom turism och kulturarbete i kommunen.

 

  • Feriepraktik som idrottsledare innebär att man under den första feriepraktikveckan utbildas till idrottsledare. De två följande veckorna arrangerar och håller man i idrottsskola för barn i åldrarna 8 -12 år.
Vem kan söka?

Du som söker feriepraktik ska vara skolungdom född 1999, 2000 eller 2001 (för fyraårsprogrammet även födda 1998) och vara folkbokförd i Skövde kommun. Du får inte ha haft feriepraktik hos kommunen tidigare.

För att få en praktikplats krävs att du kan praktisera under hela perioden du får, det finns tre olika perioder att ha önskemål om. 

Eftersom vi inte kan garantera handledning på olika språk behöver du kunna kommunicera på svenska.

Om du är asylsökande måste du ha fått "AT-UND" och därefter samordningsnummer för att kunna ha feriepraktik.

Om du studerar på omvårdnadsprogrammet har du förtur till platserna inom omvårdnad.

Hur länge praktiserar man? 

Feriepraktiken omfattar 8 timmar/dag, måndag- fredag under tre veckor.

Under vilka perioder/veckor praktiserar man?  

Feriepraktiken är indelad i tre perioder:

  • Period 1, vecka 25-27 (112 timmar, midsommarafton utgår)
  • Period 2, vecka 28-30 (120 timmar)
  • Period 3, vecka 31-33 (120 timmar)
Var och när skickar jag min ansökan?

Ansökningstiden pågår från den 1 mars till den 31 mars. Under denna period finns ett ansökningsformulär här på webbsidan. Vi tar inte emot ansökningar före eller efter denna period.

När får jag besked om jag fått feriepraktik?

I mitten av april får du besked om du fått en praktikplats samt ett erbjudande som du skall svara på och skicka tillbaka till oss.

Annat att tänka på ...

Om du tackar ja till en erbjuden feriepraktikplats förutsätts du kunna praktisera hela perioden. Det är inte tillåtet att byta period eller plats.