Korta fakta om Skövdes ekonomi

Hur fördelas dina skattepengar?

En kommun finansieras till största delen av skatter baserat på invånarnas inkomster. Det innebär till exempel att kommunens intäkter ökar när arbetslösheten minskar. För 2016 hade Skövde kommun en budget på 2,5 miljader kronor. Av varje hundralapp gick:

  • 41 kr till barn och utbildning
  • 31 kr till äldre- och handikappomsorg
  • 7 kr till stöd för barn, ungdomar och vuxna i socialt svåra situationer
  • 21 kr till övrig verksamhet, som vuxenutbildning, kultur, fritid, underhåll av gator, vägar och grönområden, kollektivtrafik med mera.

Resultat 2016

I bokslutet för 2016 redovisar Skövde kommun ett positivt resultat på 151,9 miljoner kronor, vilket motsvarar 5,6 procent av skatter och bidrag. Under 2016 investerade Skövde kommun för 488,3 miljoner kronor. Bland större enskilda projekt (ny- och ombyggnationer) kan nämnas Bissgårdens förskola som invigdes under året. Det påbörjades om- och tillbyggnad av Tidanskolan och Billingskolan. Första spadtaget togs för en ny förskola vid Ekedal och för en skola I Trädgårdsstaden. Det var även invigning för det nya gruppboendet vid Skytteledsvägen. Skövde kommun genomförde även ett antal fastighetsköp under året.

Skövde växer! Under 2016 ökade vi med 578 invånare. I takt med att Skövde växer krävs omfattande investeringar i exempelvis infrastruktur, skollokaler, gruppbostäder med mera.

Snabba fakta från årsredovisningen