Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde

Måndagen den 11 december 2017 kl. 18.00 i Sessionssalen, stadshuset, Skövde

Vid sammanträdet behandlas bland annat

  • Medborgarförslag och motioner
  • Policy för kvalitetsutveckling
  • Avgifter för förebyggande verksamheten Räddningstjänsten Östra Skaraborg
  • Revidering av ägardirektiv Balthazar Science Center AB, Gothia Innovation AB och AB Skövdebostäder


Fullständig föredragningslista finns tillgänglig i Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde, kommunens anslagstavla samt på kommunens webbplats.

 Vid sammanträdet kommer Skövde kommuns jämställdhetspris att delas ut.

 Sammanträdet kan följas direkt i Radio Skövde (90,4 MHz) och Öppna Kanalen samt på www.skovde.se

 Skövde 2017-12-04
Conny Brännberg
Kommunfullmäktiges ordförande