Presskonferenser 2017

Presskonferenser efter nämnd, Skövde Stadshus 2017

Observera att tid och plats kan komma att ändras. Titta alltid på politikerytan för aktuella uppgifter; https://politiker.skovde.se

Förkortningar:

BUN = Barn- och utbildningsnämnden
KFN = Kultur- och fritidsnämnden
KSAU =  Kommunstyrelsens arbetsutskott
KSO = kommunstyrelsens ordförande
SEN = Servicenämnden
SON  = Socialnämnden
VON = Vård- och omsorgsnämnden

Månad Nämnd
Sammanträdesrum Tid
Jan KSAU
KSAU
SON
VON
SEN
BUN
KSO:s rum, plan 3
KSO:s rum, plan 3
Sektorschefens rum, plan 4
Sektorschefens rum, plan 4
Köpmannen, plan 4
Sektorschefens rum, plan 4
11 jan kl. 13.15
25 jan kl. 13.15
27 jan kl. 10.00
30 jan kl. 08.30
27 jan kl. 16.00
31 jan kl. 13.00
 Feb KFN
KSAU
KSAU
SEN
SON
VON
BUN
Vävaren, plan 1
KSO:s rum, plan 3
KSO:s rum, plan 3
Köpmannen, plan 4
Sektorschefens rum, plan 4
Sektorschefens rum, plan 4

Sektorschefens rum, plan 4
2 feb kl. 10.00 
8 feb kl. 13.15
22 feb kl. 13.15
23 feb kl. 16.00
23 feb kl. 11.00
24 feb kl. 13.15
28 feb kl. 13.00
 Mars KFN
KSAU
KSAU
SON
SEN
BUN
KSAU
VON
Vävaren, plan 1
KSO:s rum, plan 3
KSO:s rum, plan 3
Sektorschefens rum, plan 4
Köpmannen, plan 4
Sektorschefens rum, plan 4
KSO:s rum, plan 3
Sektorschefens rum, plan 4
2 mars kl. 10.00
8 mars kl. 13.15
22 mars kl. 13.15
23 mars kl. 10.00
23 mars kl. 16.00
28 mars kl. 13.00
29 mars kl.13.15
31 mars kl. 13.30
 April KSAU
KSAU
KFN
SEN
BUN
SON
KSO:s rum, plan 3
KSO:s rum, plan 3
Vävaren, plan 1
Köpmannen, plan 4
Sektorschefens rum, plan 4
Sektorschefens rum, plan 4
 5 april kl. 13.15
19 april kl. 13.15
20april kl. 10.00
20 april kl. 16.00
25 april kl. 13.00
28 april kl. 10.00
 Maj KSAU
VON
KSAU
BUN
SON
SEN
KSAU 
KSO:s rum, plan 3
Sektorschefens rum, plan 4
KSO:s rum, plan 3
Sektorschefens rum, plan 4
Sektorschefens rum, plan 4

Köpmannen, plan 4
KSO:s rum, plan 3

3 maj kl. 13.15
8 maj kl. 13.30
17 maj kl. 13.15
23 maj kl. 13.00
24 maj kl. 10.00
24 maj kl. 16.00
31 maj kl. 13.15
 Juni VON
KSAU
KFN
BUN
SEN
SON
KSAU
Sektorschefens rum, plan 4
KSO:s rum, plan 3
Vävaren, plan 1
Sektorschefens rum, plan 4
Köpmannen, plan 4
Sektorschefens rum, plan 4
KSO:s rum, plan 3
2 juni kl. 11.00
7 juni kl. 13.15
8 juni kl. 10.00
13 juni kl. 13.00
15 juni kl. 16.00
15 juni kl. 16.00
21 juni kl. 13.15
 Juli      
 Aug KSAU KSO:s rum, plan 3  23 aug kl. 13.15
 Sep VON
KSAU
KFN
BUN
SEN
SON
KSAU
SEN
Sektorschefens rum, plan 4
KSO:s rum, plan 3
Vävaren, plan 1
Sektorschefens rum, plan 4
Köpmannen, plan 4
Sektorschefens rum, plan 4
KSO:s rum, plan 3
Köpmannen, plan 4
1 sep kl. 12.15
6 sep kl. 13.15
7 sep kl. 10.00
7 sep kl. 10.00
7 sep kl. 16.00
8 sep kl. 10.00
20 sep kl. 13.15
28 sep kl. 16.00
 Okt VON
KSAU
KFN
BUN
SON
KSAU
SEN
VON
Sektorschefens rum, plan 4
KSO:s rum, plan 3
Vävaren, plan 1
Sektorschefens rum, plan 4
Sektorschefens rum, plan 4

KSO:s rum, plan 3
Köpmannen, plan 4
Sektorschefens rum, plan 4
3 okt kl. 11.00
4 okt kl. 13.15
5 okt kl. 10.00
5 okt kl. 10.00
13 okt kl. 10.00
18 okt kl. 13.15
27 okt kl. 16.00
31 okt kl. 13.00
 Nov KSAU
KSAU
KFN
BUN
SON
SEN
VON
KSAU
KSO:s rum, plan 3
KSO:s rum, plan 3
Vävaren, plan 1
Sektorschefens rum, plan 4
Sektorschefens rum, plan 4

Köpmannen, plan 4
Sektorschefens rum, plan 4
KSO:s rum, plan 3

1 nov kl. 13.15
8 nov kl. 13.15
9 nov kl. 10.00
14 nov kl. 12.30
17 nov kl. 10.00
23 nov kl. 16.00
24 nov kl. 11.00
29 nov kl. 13.15
 Dec KFN
KSAU
BUN
SEN
SON
VON


Vävaren, plan 1
KSO:s rum, plan 3
Sektorschefens rum, plan 4
Köpmannen, plan 4
Sektorschefens rum, plan 4
Sektorschefens rum, plan 4

7 dec kl. 10.00
13 dec kl. 13.15
14 dec kl. 13.00
14 dec kl. 16.00
15 dec kl. 10.00
15 dec kl. 11.00