Information om allmän handling och rutiner

Detta kan du förvänta dig när du lämnar en synpunkt till oss.

Du får en bekräftelse

Inom två arbetsdagar får du en bekräftelse från oss där det framgår vem som kommer ta hand om din synpunkt. Inom tio arbetsdagar får du besked om vad som händer med ditt ärende från den som är ansvarig handläggare. Ibland kan det vara svårt att hålla dessa tider, till exempel vid sjukdom eller semestertider, men vi lovar att ta hand om din synpunkt så fort vi kan.
 

Din synpunkt blir en allmän handling

Inkomna synpunkter registreras, följs upp och blir en allmän handling liksom de eventuella personuppgifter du lämnar. En allmän handling kan läsas av andra. Detta gäller förutsatt att synpunkten inte innehåller uppgifter som ska sekretesskyddas. Vad som sekretesskyddas bestäms genom Offentlighets- och sekretesslagen. 
 

Det går bra att vara anonym

Du kan alltid välja att vara anonym, din synpunkt är ändå lika värdefull för oss. Däremot kan vi inte återkomma till dig med besked om vad som händer med ditt ärende.