Bild på Kontaktcenter i Stadshuset

Kontaktcenter

Ett enklare sätt att komma i kontakt med Skövde kommun

Skövde kommun har öppnat ett kontaktcenter i stadshuset. Kontaktcenter gör det enklare för dig som invånare eller besökare att få hjälp med kommunala ärenden. Genom att skapa ”en väg in” till kommunen underlättar vi för dig som behöver komma i kontakt med våra olika verksamheter, vi får en effektivare ärendehantering och kan erbjuda ett bättre och mer enhetligt bemötande.