Sista ansökningsdatum för verksamhetsstöd: 15 september

Nu är det dags att börja tänka på och planera för nästa års verksamhet.

Kultur- och fritidsnämnden avsätter varje år ekonomiska resurser som syftar till att uppmuntra och stödja den ideella kulturverksamheten i Skövde kommun. Bland dessa finns det ett årligt verksamhetsstöd. Det är nu hög tid att söka detta för 2018.

Senast den 15 september måste alla handlingar vara insända.

E-tjänsten Bidrag kulturverksamhet hittar du under "Länkar".