Bild på Skövde kulturhus

Enheten för tillväxt och kulturutveckling

Kultur är viktigt för att en region ska kunna utvecklas och vara attraktiv.

Enheten för tillväxt och kulturutveckling arbetar för tillväxt och hållbar utveckling genom kultur. En stor del av arbetet gör vi i samarbete med civilsamhället.

Vi arbetar för:

  • Barns och ungas rätt till kultur. Vi vill att barn och unga ska få möjlighet att delta i kultur. Att de ska få uppleva kultur och själva skapa kultur.
  • Att stärka scenkonst, media och film i kommunen genom verksamhet med bredd och spets.
  • Att på olika sätt främja föreningsutveckling.
  • Att skapa förutsättningar för medskapande och demokratisk delaktighet genom att arbeta med områdesutveckling.
  • Ett strategiskt fokus på kultur.
  • Mångfald, jämställdhet och integration.

Har du idéer eller om du eller din organisation kan bidra är du varmt välkommen att ta kontakt med oss.

Tillsammans med våra invånare och civilsamhället vill vi öka Skövdes attraktivitet.