Bild på blåselever

Avgifter på musikskolan

Nedanstående avgifter gäller från vårterminen 2013.

Registreringsavgiften betalar du för hel termin, om du varit inskriven på skolan tre veckor. Detsamma gäller för instrumenthyran.
Antagen elev behåller sin plats på musikskolan tills målsman säger upp den.
Elev som har individuell undervisning på instrument eller sång får sjunga i kör gratis.
 

Avgift per termin

 
1 barn 900 kronor
2 barn i samma familj 1500 kronor
3 barn i samma familj 1800 kronor
Fördjupningslinjen 1600 kronor
Fördjupningslinjen biinstrument 900 kronor
Minimusik 600 kronor
Musiklek 600 kronor
Musikverkstad
600 kronor
Mussi7 600 kronor
Kör 600 kronor
Drillflickor 600 kronor
Teorikurs 600 kronor
Övriga grupper 600 kronor
Hyra av instrument 600 kronor