Bild på barngrupper

Barngrupper för de yngre barnen

Minimusik för dig som är 3-4 år

Vi leker, sjunger, dansar och spelar.

Musiklek för dig som är 5 år

I musiklekgruppen träffas vi en gång i veckan. Vi arbetar med sång, dans, ramsor, rytmer, instrument, musikaliska begrepp samt improvisation och rörelse i en härlig blandning.

Musiklek är en utmärkt grund för alla barn som vill fortsätta musicera på musikskolan.  

Musikverkstad för dig som är 6 år

Vi träffas i grupp en gång i veckan, sjunger, dansar och har kul med musik. Vi bekantar oss med olika instrument och får en god musikalisk grund att stå på för fortsatt musicerande på något instrument eller i kör.

Mussi7

Mussi7 är gruppen där barnen tidigare har varit med i musikskolans förberedande kurser.

Deltagarna får sjunga och prova på att spela flera olika instrument. Barnen lär sig olika musikaliska begrepp som nyanser och tempobeteckningar m.m. Vi går igenom hur noter fungerar och spelar efter dem.

Mussi7 är en bra förberedelse för fortsatt musicerande på musikskolan.