Bild på blåsorkester

Blåsorkestrar

Musikskolan har fyra olika blåsorkestrar, här får du en kort beskrivning.

Ettan

Ettan är en nybörjarorkester för blåsinstrument.

Tvåan

Tvåan är nästa steg när du lärt dig grunderna i Ettan.

WBO

WBO är en förkortning för Wennerbergs blåsorkester och här kan du vara med när du har spelat en tid.

Paradorkestern

Orkestern består av ett 40-tal blåsare samt slagverk som spelar blandad blåsorkestermusik från marsch till pop.

Drillflickorna medverkar ofta tillsammans med Paradorkestern, men gör också egna program.