Bild på första orkestern

Historik

En kort sammanfattning av Skövde kommunala musikskolas historia.

Innan Skövde musikskola fanns, startade Skövde folkskolors gossorkester. Den skapades och leddes av förre regementsmusikern, dåvarande vaktmästaren Sven Carlberg. Det var år 1944 som några musikintresserade pojkar samlades och övade i östra skolhusets källare.
 
År 1957 bidrog Skövde stad med 10 000 kronor till bildandet av Skövde musikskola. Bakom ansökan stod studieförbundet ABF, Liberala Studieförbundet och TBV. En styrelse bildades och musikdirektör Carl-Erik Forslund blev överledare och expert med skyldighet att organisera och leda verksamheten.
Undervisningen började 1958 i sex klassrum på Helenaskolan, antalet elever var ca 50 stycken.
 

Starten

Den 1 juli 1964 upplöstes föreningens tillgångar och Skövde stad tog över verksamheten. Under hösten beslöt stadsfullmäktige att från och med den 1 januari 1965 inrätta en kommunal musikskola med kulturnämnden som huvudman.
I samband med bildandet av Skövde storkommun år 1971 övergick huvudmannaskapet för musikskolan till skolstyrelsen.
Musikskolan återgick till kulturnämnden 1993.
 

Lokaler

Fram till år 1970 bedrevs verksamheten i kulturhuset, därefter i före detta soldathemmet Prins Oscar. 1976 flyttade musikskolan till Villagatan 3 och i januari 1978 fick skolan permanenta lokaler i Eric Uggla.
Ytterligare en flytt har gjorts och det till nuvarande lokaler på Wennerbergs gata 2, året var 1994.
Under hela denna tid, har musikskolan även undervisat ute i skolorna.
 

Musikledare

Musikledare från starten 1965 var Rolf Ottingius. Den 1 maj 1972 tillträdde Lars Bringehed och därefter kom Leopold Pettersson, som var musikledare från 1974 till 1995.
Åke Johannesson tog över 1995 och arbetade på musikskolan tillsammans med Anders Borg, som var biträdande musikledare, t.o.m. vårterminen 1999. Till hösten samma år kom Tomas Grundström och han stannade fram till sommaren 2001. Under höstterminen 2001 fanns ingen musikledare. I januari 2002 tillträdde Gunnel Johansson, som arbetade till hösten 2008. De två följande åren var musikskolan utan musikledare. Den 16 augusti 2010 tillträdde nuvarande rektor Martin Lindor.
 

Större projekt under åren

1984 "Spara och Slösa" i samarbete med Skövde kulturnämnd och Margits dansskolas föräldraförening.
 
1991 "Snövit" som musical, framförd av Master Erics Voice tillsammans med sångpedagog Ellinor Hultin.
 
1995 Började musikskolan med sina juldanser för kommunens 6-9 åriga barn.
 
1997 "Fruktsallad" tillsammans med elever från Våmbskolan.
 
1998 "Fruktsallad" tillsammans med elever från Heneskolan.
 
1999 "Musicalen Josef" som framfördes på skolmässan i Älvsjö.
 
2000 "Klang i bygget" tillsammans med grundskolorna.
 
2001 Medverkan i Wendt Lundh-galan på Idrottshallen vid Södermalms idrottsplats, samt ett stort Tattoo på Billingehov.
 
2003 "Fruktsallad" tillsammans med grundskolorna.
 
2004 "Spektakel med Krakel" tillsammans med grundskolorna, Kavelbrogymnasiet och Biblioteket. Föreställningen framfördes även på Skövde Stadsteater och Vara konserthus.
 
2005 "5 myror är fler än 4 elefanter" tillsammans med grundskolorna och Kavelbrogymnasiet. Föreställningen framfördes på Skövde Stadsteater.
Jubileumskonsert tillsammans med Kavelbrogymnasiet och medieprogrammet på Västerhöjd. Föreställningen framfördes på Skövde Stadsteater.
Jubileumsjulkonsert med Babben Larsson, ett samarbete med Arena Skövde, musikgymnasiet, Kavelbrogymnasiet och medieprogrammet på Västerhöjd.
Föreställningen framfördes på Arena Skövde.
 
2006 Under detta år gjordes inga projekt.
 
2007 "Majas alfabetssånger" tillsammans med grundskolorna samt musikskolans Kolibrikör och Ugglorna. Föreställning även på Skövde Stadsteater under kulturnatten.
 
2008 Under detta år gjordes inga projekt.
 
2009 Under detta år gjordes inga projekt.
 
2010 "Rock´n Rollers Club" tillsammans med tre grundskolor och musikskolans körer under vårterminen.
"Rock´n Rollers Club" tillsammans med grundskolan framfördes även under höstterminen.
 
2011 "Showtime" tillsammans med fyra grundskolor och musikskolans sångensemble och körer. Fredagsföreställningen på Skövde Stadsteater under kulturnatten.
 
2012 "Showtime" tillsammans med sex grundskolor under höstterminen.
 

2013 "G:son in Concert" En hyllningskonsert till Thomas G:son med gästartisterna Sonja Aldén och Magnus Bäcklund.

2014 Under detta år gjordes inga projekt.

2015 Musikskolan firar 50-årsjubileum med "Det stora musikkalaset". En stor födelsedagsfest i Skövde centrum i maj och en Jubileumskonsert "Happy" med två föreställningar på Skövde Stadsteater i november. Gästartister var Johanna Beijbom och Rickard Carlsson.