Bild på sångelever

Sång och körer

Elev som har individuell undervisning på instrument eller sång får sjunga i kör gratis.

Sång

Till sång kan du anmäla dig det år du fyller 11 år.

Körer

På musikskolan finns tre körer för olika åldrar.

Confetti

Är kören för de yngsta barnen från 7 till 9 år.  

Young Voices

En kör som riktar sig till barn i årskurs 4, 5 och 6. Vi sjunger sånger i olika stilar, ibland på engelska och vi övar oss att sjunga i stämmor. Det vi lär oss visar vi upp för publik på våra elevkonserter.

Con Amore

En ungdomskör för elever från årskurs sju och uppåt. Där sjunger vi i stämmor och har en blandad repertoar med en betoning på pop, men vi provar också andra stilar. Självklart är vi med på konserter och ser till att utvecklas även inom det området.