Bild på paradorkestern

Det här är målen för Skövde musikskola

Musikskolan skall ge så många som möjligt av Skövdes barn och ungdomar möjlighet att uppleva glädjen i eget musicerande.
 

Undervisning

Undervisningen skall bedrivas på ett sådant sätt att den, förutom att ge eleven möjlighet att utveckla färdighet på sitt instrument, stärker deras självkänsla och deras förmåga att umgås med både jämnåriga och vuxna på ett lust- och respektfullt sätt.
 

Personal

Musikskolans personal skall sträva efter att vara både musikaliska och personliga föredömen för eleverna, men skall ta stor hänsyn till varje elevs egen musikaliska upplevelse och varierande önskemål.
 

Helhetsperspektiv

Utifrån målet att eleverna skall ha glädje av sitt musicerande hela livet skall orkester- kör- och ensembleverksamheten byggas i ett helhetsperspektiv, där ett viktigt slutmål är väl fungerande vuxenorkestrar/körer i Skövde.
 

Brett utbud

Musikskolan skall sträva efter ett brett utbud vad gäller olika musikgenrer, olika samspelskombinationer samt olika undervisningsformer.