Aktiviteter under stämpeln Demokrati

Studieförbunden i Skaraborg och Kultur- och fritidsavdelningen har startat ett samarbete kring Demokrati! Syftet är att öka medvetenheten och höja aktiviteten kring det viktiga arbetet för att stärka medborgarens möjligheter till påverkan och inflytande.


Demokratin kan inte tas för given utan måste erövras varje dag!
Förutsättningarna för demokratin förändras i takt med ökad fragmentisering, populism, falska nyheter och nyhetsundvikande. I ett alltmer komplext och segregerat samhälle ökar folkbildningens och kulturens betydelse. Verksamhet inom folkbildning och kultur grundas på de demokratiska fri- och rättigheterna.

Vi vill att fler ska känna engagemang, få ökad kunskap och kunna bidra till något som vi tar för givet. Demokratin är allas rätt – och allas ansvar!