Hantera användare

Nu har vi förbättrat e-tjänsten för att beställa/ändra/ta bort användare till socialjourens e-tjänst. Nu kommer du kunna se aktiva användare för i din kommun och det blir också smidigare att ändra och ta bort befintliga användare jämfört med förut.