De vann Skövde kommuns miljöpris 2017

Årets miljöpris gick till Annika och Victoria som driver REKO-ring Skövde.

Under Näringslivsgalan delade Leif Walterum (C), kommunalråd, och Sari Strömblad, miljöstrateg, ut Skövde kommuns miljöpris. I år tilldelades REKO-ring Skövde priset för sina goda insatser i att föra samman konsumenter med lokala matproducenter.

Motiveringen

Allt fler konsumenter söker lokalproducerad och ekologisk mat. Alltför ofta utan att lyckas, då praktiska och logistiska lösningar saknas. Annikas och Victorias hjärtliga och ideella arbetsinsatser i Skövdes och Skaraborgs REKO-ringar gynnar både dessa konsumenter samt lokala livsmedelsproducenter. Victoria och Annika brinner för att vara länken mellan konsumenten och små lokala producenter i Skövde och Skaraborg som säljer unika produkter av hög kvalitet.

Lokala matproducenter behövs eftersom de bidrar till en mer livskraftig och levande landsbygd. Dessa har genom REKO-ring Skövde fått tillgång till en större marknad och många fler konsumenter har fått uppleva lokala produkter av hög kvalitet som de inte visste fanns. Svensk livsmedelsförsörjning stärks genom Annikas och Victorias makalösa insats och de är väl värda att hyllas genom att få Skövde kommuns miljöpris 2017.

Om miljöpriset

Sedan 2003 har vi delat ut miljöpriset för att uppmuntra engagemang och goda initiativ för hållbar utveckling inom näringslivet i Skövde. Miljöpriset är ett stöd, uppmuntran eller belöning för en berömvärd insats för miljön och hållbar utveckling. Miljöpriset delas ut till företag eller anställda i företag i Skövde kommun. Det kan även tilldelas studenter som i sin utbildning verkar för hållbar utveckling i näringslivet.

Läs mer om miljöpriset och tidigare pristagare här.