Ogräsbekämpning med hetvatten

Heatweed - miljövänlig ogräsbekämpning

Idag prövade vi hetvatten för att bekämpa ogräs. Kommunen gör ett test i Helensparken och runt Stadshuset denna sommar.

Heatweed är en miljövänlig ogräsbekämpning som sker med hjälp av hetvatten. Arbetssättet innebär både att vi inte får några förslitningsskador hos personalen och att vi inte behöver använda några kemiska bekämpningsmedel. Något som är bra för alla. Vi gör nu ett test på ett begränsat område för att kunna utvärdera arbetssättet.