Miljöredovisning 2019

Hållbar samhällsutveckling är ett stort pussel att lägga. Både stora och små initativ behövs- tunga, tekniska investeringar lika väl som mjuka, beteendepåverkande värden. Alla delar bidrar till hållbar utveckling. Miljöredovisningen är ett sätt att lyfta olika miljöhändelser som under 2019 haft betydelse för Skövde.

  • 2019 ligger Skövde topp fem bland de bästa kommunerna i Sverige när det gäller klimatanpassning. En kraftig förbättring från 2017 då hamnade vi runt plats 100.

 

  • Alla lägenheter är inflyttade på Frostaliden, Sveriges största bostadsområde med trässtomme. Husen är byggda av klimartsmarta material och området är mycket attraktivt med närhet till det mesta.

 

  • Under 2019 har ett spännade projekt inletts i Timmersdala som heter KomILand - en förkortning av kombinerad mobilitet i landsbygder. I den mobilapplikation som Timmersdalaborna kommer att använda genom projektet under 2020 kan man köpa biljetter till Västtrafik, boka närtrafik, dela bil med grannarna och dela en eldriven minibuss som kan bokas för samåkning. Allt för att underlätta resande på landsbygden.

 

Läs mer: https://skovde.se/globalassets/_2020/kommun-och-politik/dokument/skovde-kommuns-miljoredovisning-2019-slutlig.pdf