Miljöredovisning

Miljöredovisningen är ett sätt att följa upp miljöutvecklingen i Skövde under året och en chans att visa på både goda exempel och nödvändiga förbättringsområden.

2020 var året då de nationella miljömålen skulle nås för att ge kommande generationer möjlighet till god livsmiljö. Resultatet uteblev dock, och det är bara att fortsätta kavla upp ärmarna och jobba uthålligt för att klara av det omställningsarbete som krävs.

Glädjande nog nådde Skövde dock många av sina miljömål i Energi- och klimatplanen (2011–2020), som ut­värderades under året. En ny energi-och klimatplan för Skövde tas nu fram, och intresset för att medverka och bidra är större än någonsin.  

Skövde kommun har under 2020 också inventerat sitt Agenda 2030-arbete internt och tar med det resultatet in i miljö-och hållbarhetsarbetet. Det är tydligt att allt hänger ihop; de mänskliga relationerna, att effektiviseringar görs på rätt sätt och att eko­nomin håller ihop. Att arbeta tvärvetenskapligt över yrkesgränserna har aldrig varit viktigare.

God läsning!