Kvinna laddar elbil. Foto:  Tuana

Satsning på hållbarhetsfrågor hos besöksnäringsföretagen kring Billingen, Hornborgasjön och Valle

Skövde kommun samverkar med Falköpings kommun och Skara kommun för att lyfta hållbarhetsfrågor hos besöksnäringsföretagen kring Billingen, Hornborgasjön och Valle med fokus på energieffektivisering.

Energi- och klimatrådgivningen i Falköpings kommun har tillsammans med Skövde kommun och Skara kommun beviljats 652 800 kronor från Energimyndigheten för att arbeta med detta. Samarbetet ska bland annat att höja kunskapen hos besöksnäringsföretagen om deras miljöpåverkan och hur de kan göra enkla förändringar till det bättre. Projektet ska även arbeta med hållbarhet inom de tre hållbarhetsdimensionerna, ekologisk-, ekonomisk-, och social hållbarhet vilket ska utgöra en grund för fortsatt arbete med att bli en hållbar destination.

Turismen och turismrelaterade utsläpp står idag för 8 procent av de totala koldioxidutsläppen. Att öka medvetenheten om hur både turister och besöksnäringsföretag kan åstadkomma förändringar genom att göra andra val än idag kan göra stor skillnad.

I projektet ingår kommunerna Skövde, Falköping och Skara. Projektet har en nära samverkan med Visit Hornborgasjön som är ett organiserat samarbete mellan turistorganisationerna i de tre kommunerna.

 

Foto: Falköpings kommun, Tuana