Vi har ungefär 6 800 m2 solceller på våra byggnader

I Skövde kommun har vi ett antal byggnader där vi installerat solceller.

I Skövde kommun har vi ett antal byggnader där vi installerat solceller. Till exempel att vi har ungefär 6 800 m2 solceller på våra byggnader. Vi har en installerad effekt på 1 092 kW och den beräknade årsproduktion av el är 871 000kWh vilket motsvarar energibehovet för ungefär 58 normalstora villor.

Bra för alla Skövdebor och för miljön!