Trädvårdsarbete på Claesborgsvägen

Den 6–8 november kommer vi att utföra trädvårdsinsatser på allén vid Skövde golfklubb, längs med Claesborgsvägen. Under dessa dagar kommer framkomligheten att påverkas för dig som ska passera platsen.

Allén består av 48 träd som behöver rensas på torra, döda och löst hängande grenar. Detta är ett omfattande arbete som vi utför med jämna mellanrum.

Arbetet utförs av klättrande specialister, så kallade arborister. Eftersom trädkronorna sträcker sig långt in över vägbanan finns risk för fallande grenar, vilket medför att vi måste göra skyddsåtgärder som påverkar framkomligheten under tiden då arbetet utförs.

Vägen stängs av med korta intervaller

Vägen kommer hållas avstängd i intervall om cirka 15 minuter. Därefter släpps väntande trafik igenom, för att sedan stänga vägen på nytt i 15 minuter. Trafikljus och flaggvakt finns på plats för att reglera och visa när det är säkert att passera. Arbetet kommer att utföras mellan kl. 07.30-17.00. Övrig tid, samt så fort arbetet möjliggör det, kommer vägen vara framkomlig för trafik.

Arbetet kan komma att innebära köer i bägge riktningar. Vi ber biltrafikanter ha överseende med detta och om möjligt välja annan väg. Flaggvakten kommer att visa gående och cyklister var säker passage kan ske med hänsyn till i vilka träd som arbete pågår just då.

Om trädvården

Träden är både stora och gamla, vilket gör att flera av dem är klassade som skyddsvärda, och rymmer miljöer för djur, fåglar och insekter. Vi genomför arbetet med trädvårsspecialiserade arborister och i samråd med Länsstyrelsen för att inte rubba naturvärden mer än vad som måste till för att hålla en trafiksäker miljö.

Nertaget material kommer att läggas i angränsande hagmark, i en så kallad ”biodepå”, så livet i den torra döda veden får chans att leva vidare.