Låna en lastcykel

Nu kan du gratis låna en lastcykel via Stadsbibliotektet vid Kulturhuset! Projektet genomförs med medel från Energimyndigheten.

Det finns tre cyklar att låna och du lånar en cykel genom att använda bokningssystemet nedan. Under årets kallare månader har lastcyklarna vinterledigt, men under resten av året är de möjliga att låna. Vid övriga frågor är du välkommen att ta kontakt med Kontaktcenter på telefonnummer: 0500-49 80 00.

Villkor för bokning

  • Det går att boka en cykel 1-5 arbetsdagar i följd och max 3 tillfällen på 1 år.
  • När du lånar cykeln godkänner du de allmänna villkor som gäller.
  • Cykeln ska används enligt det som framgår i bruksanvisningen.
  • Cykeln ska hämtas och återlämnas inom Kontaktcenters öppettider.

Bakgrund till projektet

En stor andel av de växthusgasutsläpp som sker i Sverige kan kopplas till transporter och för privatpersoner är en stor del av utsläppen kopplade till bilresor. Många av de bilresor vi gör är korta, men på grund av förbränningsmotorns uppbyggnad är bränsleåtgången, och där med utsläppen, den samma vid låga hastigheter som höga.

Genom att byta ut kortare bilresor mot cykelresor mår du bättre, samtidigt som trafikmängd, energianvändning och klimatpåverkan minskar. Med en lastcykel är det möjligt att transportera kassar eller annan packning och samtidigt få plats att skjutsa barnen till deras aktiviteter.

Projektet genomförs med medel från energimyndigheten..

Test