Solel för villaägare

Under hela 2019 deltar vi i ett nationellt projekt på uppdrag av Energimyndigheten med syftet att informera villaägare om solceller på taket.

Solcellsturnén

Under året besöker vi Skövdes tätorter för att informera om solenergi. Som privatperson, företag eller organisation har du också möjlighet att ställa dina frågor till energi- och klimatrådgivaren direkt via vår e-tjänst.

Varför solel?

Solceller har sjunkit drastiskt i pris på senare tid och är idag en lönsam investering för många villaägare. För några år sedan, när solceller var dyrare, var subventioner avgörande för att folk skulle nappa. I dagsläget är fokuserar vi istället på att berätta att solceller är en långsiktigt god investering med låg ekonomisk och teknisk risk.

Taket behöver inte ligga i perfekt söderläge. Öst och väst går också utmärkt, och ger till och med en bättre matchning mot konsumtionen eftersom hushållen använder mest el på för- och eftermiddagen. Det viktiga är att taket inte skuggas för mycket.

Läs mer om solceller och kontakta energi- och klimatrådgivningen via e-tjänsten.