Miljöredovisning

I miljöredovisningen, som görs en gång om året som en bilaga till kommunens årsredovisning, tar vi upp de viktigaste aspekterna som under året gjorts för den ekologiska hållbarheten.

Skövde kommun arbetar systematiskt med att minska energianvändningen och växthusgasutsläppen i kommunen. Vi har dock inte full rådighet i frågan, utan är beroende av åtgärder från andra samhällssektorer. Uppföljningar under året visar att utvecklingen av växthusgasutsläppen i Skövde går åt rätt håll. Målbilden gäller energi- och transportsektorn samt den del av industrin som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter.

Vision Skövde 2025 talar också om naturen som källa till hälsa och rekreation, och om vikten av resurshushållning och ökad miljömedvetenhet. Under året har kommunen på flera vis fortsatt att utveckla kommunens grönområden inom park-, skogs- och naturvårdsarbetet. Med tanke på att staden växer snabbt är det en stor utmaning.