Miljödiplomering

Sektor service arbetar aktivt med sitt miljöarbete och är nu miljödiplomerade enligt standarden Svensk miljöbas.

Inom Skövde kommun har Sektor service ett brett ansvar och tillhandahåller tjänster som måltider, lokalförvaltning, lokalvård och fastighetsskötsel i och runt kommunala lokaler. De sköter också skogsvård, parker och gator samt har hand om anläggningsarbete och entrepenad.

Sektorn har därför tagit beslutet att det är viktigt för sina egna medarbetare samt nuvarande och kommande invånare att sektorns arbete blir mer miljösmart. En del i detta arbete är att uppfylla de krav som ställs för att kunna vara miljödiplomerade. Vilket är en viktig del i att minska verksamheternas miljöbelastning, följa lagstiftning och bestämmelser. Det innefattar också att ställa hårdare krav på både eget arbete och våra samarbetspartners.

Arbetet med att utveckla kompetensen inom miljöområdet är en kontinuerlig process och att arbeta i enlighet med ett miljödiplomeringssystem syftar till att skapa långsiktiga, hållbara förbättringar.