Frukostmöten och andra aktiviteter

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Frukostmöten och andra aktiviteter

I Näringslivskalendern hittar du frukostmöten och andra aktiviteter som kan vara intressanta för dig.

Näringslivsenheten och Näringslivsforum i Skövde anordnar kontinuerligt frukostmöten m.m. under samlingsnamnet Näringslivssamverkan.

Under länkar hittar du också information om Gothia Science Parks  och Skövde Cityförenings aktiviteter.