Bild på den gamla Philips fabriken och en modern futuristisk byggnad i centrala Eindhoven, Nederländerna.

Skövde besökte Brainport Eindhoven

I maj reste representanter från Skövde kommun och Gothia Innovation till Eindhoven i Holland för att lära sig mer om hur de arbetar med sitt etableringsarbete.

Detta skedde inom ramen för "Sweden Game Arena". Under 2017 har parterna inom SGA accelererat arbetet med att professionalisera sitt etableringsarbete. Bland annat med målet att under 2017-2020 få till stånd minst en etablering i form av ett inflyttat internationellt bolag till Gothia Science Park.

Region Brainport Eindhoven

Eindhoven eller ”Region Brainport Eindhoven” som de kallar sig, har genom åren utmärkt sig genom att framgångsrikt arbeta med talangattraktion och förutsättningar för internationella företag att flytta in till regionen. Bland annat så utsågs de av ICF (Intelligent Community Forum) till ”Världens smartaste region” 2011.

Brainport Eindhoven inspirerade på flera nivåer och visade upp ett mycket väl fungerande samarbete mellan många olika parter. Mycket kraft har gått åt och går fortfarande åt till att förankra och informera varandra om vad som pågår samt tankarna bakom den antagna strategin. Enligt Brainport Eindhoven är själva nyckeln till framgång att samhället i stort ska ta hand om de inflyttade. Nyckeln som gör att nyinflyttad arbetskraft upplever sig väl mottagen och kan snabbt fungera i sitt nya samhälle.

Brainport Eindhoven har en lika enkel som tydlig strategi, en strategi som förnyades och antogs 2015. Läs mer via länken under rubriken externa länkar.

1. Att vara adaptiv är en förutsättning (Adaptivity is essential)
a. Det är av största nödvändighet att kunna reagera snabbt och professionellt på utveckling. De som är snabbast att ställa om är dom som kommer överleva. Den snabbt föränderliga omvärlden gör den traditionella marknaden överflödig varför vi som region måste anpassa vår strategi till detta faktum. 

2. Förflyttning från Triple Helix till Multi Helix (From Triple Helix to Multi Helix)
a. Vi söker nya vägar in i framtiden, vägar vi tidigare inte vandrat, vägar som vi tror komer leda till paradigmskifte i vårt samahälle. Sådana vandringar kommer alltid kantas av kaos och osäkerhet. Vi måste acceptera misstag och lära oss av dom. Det är en väg att vandra som vi behöver planera tillsammans på ett inkluderande sätt. Om man vill vara flexibel måste man anpassa sig till strömmingarna, vara snabbare till förändring och skapa smarta koalitioner. Det är därför vi ställer om från Triple Helix till Multi Helix. Vi kan inte längre vara begränsade till koalitionen Offentliga-Universitet-Näringsliv utan måste i framtiden involvera medborgare, kunder, konsumenter, investerare, designers, konstnärer och bolag.

3. Scenarion (Scenarios)
a. Även om framtiden är oförutsägbar så kan vi fortfarande förbereda oss genom att titta framåt. Genom att analysera trender kan vi skissa bilder av framtiden och planera för strategiska vägval.

Etableringsstrategi

Nästa steg blir nu att färdigställa den Etableringsstrategi som Skövde kommuns Näringslivsenhet arbetar fram samt att inom ramen för Sweden Game Arena dokumentera de processer vi har i dag samt att skapa en plan för det framtida arbetet.