Bild på tjej i en butik

Uppåt för handeln

Under vecka 35 släpptes handelsindex för 2016 och Skövde behåller sin position som regionens handelsstad

Nationellt sett har Skövde en väldigt stark handelssiffra. Det har skett genom en kontinuerlig förbättring och utbyggnad av utbudet. Av alla Sveriges städer med 50 000 invånare och uppåt ligger Skövde på en fjärdeplats. Före Skövde hittar vi städer som Kalmar, Uddevalla och Karlstad. Skövde ökar sitt handelsindex till 135 mot 134 föregående år.

Mycket händer i Skövde

Det är mycket som händer i Skövde kopplat till handeln. Tillsammans med aktörer i stadskärnan söker vi Årets stadskärna 2020 (mer om projektet finns på www.city2020.se). Stallsiken fortsätter att växa och Elins Esplanad planerar att utöka sina butiksytor. Kommunens roll blir att samordna, skapa dialog och skapa förutsättningar för respektive handelsområde att utvecklas och stärka varandra. 

Definition på handelsindex: den genomsnittliga försäljningen per invånare i kommunen ställt i förhållande till samma värde för riket. Handelsindex ger en indikation på förhållandet mellan handel som kommer in i kommunen utifrån och handel som går ut ur kommunen. Snittet för riket är 100. Handelsindex tas årligen fram av HUI (Handelns utredningsinstitut).