Sektorchefer

Nedan finns kontaktuppgifter till ansvariga för de olika sektorer som Skövde kommun internt är uppdelad i. Tänk på att vanligt förekommande frågor och lämnande av synpunkter hanteras snabbast och bäst via kontaktcenter eftersom sektorcheferna inte kan ha samma tillgänglighet.

Läs mer om vad de olika sektorerna ansvarar för.

Kommundirektör
Tomas Fellbrandt
0500 - 49 81 11
tomas.fellbrandt@skovde.se

Sektor styrning och verksamhetsstöd
Ulf Karlsson
0500 - 49 81 18
ulf.karlsson@skovde.se

Sektor medborgare och samhällsutveckling
Rogher Selmosson
0500 - 49 73 59
rogher.selmosson@skovde.se

Sektor samhällsbyggnad
Karl Alexanderson
0500 - 49 82 85
karl.alexanderson@skovde.se

Sektor socialtjänst
Lena Friberg
0500 - 49 85 23
lena.friberg@skovde.se

Sektor vård och omsorg
Per Granath
0500 - 49 85 27
per.granat@skovde.se

Sektor service
Sture Forsbom
0500 - 49 80 39
sture.forsbom@skovde.se

Sektor barn och utbildning
Tf sektorchef Pontus Düring
0500 - 49 82 90
pontus.during@skovde.se