Familjerätt

Familjerätten handlägger frågor angående faderskap, adoption, familjerättslig rådgivning, samarbetssamtal samt avtal om vårdnad, boende och umgänge.

Övriga frågor inom familjerätten, barn- och ungdomar 0-18 år, handläggs i regel efter uppdrag från domstol.