Försörjningsstöd

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på pengar

Försörjningsstöd

Alla kan någon gång hamna i ekonomiska svårigheter. Det kan röra sig om tillfälliga problem men det kan också handla om mer långvariga bekymmer på grund av till exempel arbetslöshet. Detta kan innebära att man behöver hjälp och stöd med sin ekonomin.

Försörjningsstöd, som även kallas socialbidrag eller ekonomiskt bistånd, ansöker du om i den kommun där du bor. I Skövde kommun ansöker du hos oss på Försörjningsstödsenheten.

Försörjningsstöd ska vara det sista alternativet till din försörjning. Vilket stöd du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation.