Alkoholtillstånd

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Alkoholtillstånd

Alkohollagen är till för att skydda människor från alkoholens negativa sidor

 De positiva värden som restaurangerna erbjuder ska tillvaratas samtidigt som våra ungdomar ska skyddas från en för tidig alkoholdebut. Fylla, droger, våld och diskriminering hör inte hemma i en god restaurangmiljö.
 
Om näringsfriheten kommer i konflikt med skyddet för människors hälsa säger alkhollagen att det är människors hälsa som är viktigast.

 

Socialnämndens ansvar för tillstånd och tillsyn

Tillståndshavarnas lämplighet kontrolleras för att restaurangerna ska kunna konkurrera på lika villkor. Svarta pengar och svart arbetskraft ska inte förknippas med restaurangnäringen.
 
Socialnämnden ansvarar för tillstånd och tillsyn över
  • alkoholservering på restauranger enligt alkohollagen
  • tillfälliga tillstånd avseende alkoholservering till allmänheten och slutna sällskap
  • försäljning av folköl/tobak