Bli familjehem

Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt. Du kan hjälpa till att ge barn och ungdomar en bättre start på livet genom att öppna upp ditt hem.

Det behövs alltid nya familjehem för barn och unga som av olika anledningar behöver bo tillfälligt eller långsiktigt i en annan familj än den egna. Vi vill därför komma i kontakt med trygga hem som kan tänka sig att dela med dig  av sin tid och sitt engagemang för att stödja barn och unga som befinner sig i en besvärlig situation.

Genom att ha tillgång till ett utbud av familjehem kan vi agera snabbare och hitta bästa möjliga matchning mellan barn och mottagande familjehem.

Uppdraget
Som familjehem ger du och din familj plats för ett barn i ditt hem.  Då alla barn och dess familjer är olika finns också behov av olika slags familjehem. Att ge av sin tid och sitt engagemang och att göra barnet till en del av familjen, är viktigare än att familjen ser ut på ett visst sätt.

Utbildning
Du får utbildning och stöd för att barnet och ni som familjehem ska få bästa möjliga förutsättningar. Utbildningens innehåll och omfattning anpassas efter individuella behov. 

Handledning
Familjehemssekreterarna finns där som ett stöd för dig under uppdraget. Det innebär en möjlighet för dig att rådfråga. Vi besöker dig regelbundet i hemmet.

Arvode
Det utgår omkostnadsersättning för att täcka barnets kostnader samt ett arvode till dig för att du åtar dig uppdraget. Vi följer Sveriges Kommuner och Landstings riktlinjer.

Hur får jag reda på mer?
Om du och din familj vill bidra till att göra ett barns tillvaro och framtid bättre så tveka inte att höra av dig till oss, du når oss via vårt kontaktcenter. Du får då mer information om vad det kan innebära att vara familjehem och vilket stöd du kan förvänta dig att få.

Du kan också anmäla ditt intresse via vår e-tjänst så kontaktar vi dig.