Konsumentvägledning

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Illustration på gubbar med en burktelefon

Konsumentvägledning

Hos konsumentvägledningen kan du få allmän information kring konsumenträtt och vägledning i ditt ärende. Du kan även få information om vart du kan vända dig i olika konsumentfrågor.

När det gäller frågor kring el, försäkringar, tele-, internet- samt bank- och finansiella tjänster kan du även vända dig till de konsumentbyråer som finns. Du hittar kontaktuppgifter till byråerna på deras hemsidor. Länkar till hemsidorna finns i länklistan.

Du kan kontakta konsumentvägledningen i Skövde alla måndagar kl. 8.30-12.00.

Hallå konsument

Konsumentvägledning erbjuds alla vardagar via Konsumentverkets Hallå Konsument. De nås månd-onsd kl.9.00-15.00 torsdagar 9.00-18.00 samt fredagar 9.00-12.00 tel: 0771-525 525. De erbjuder även vägledning via chatt och har viktig konsumentinformation på sin hemsida. Via hemsidan kan du även skicka mail och hitta adress för att skicka brev till dem. Länken till hemsidan hittar du i länklistan.