Socialt stöd

Skövde kommun har ett brett utbud av stöd och hjälp till människor i alla åldrar. Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd till dig, din familj eller anhöriga.

Det kan gälla stöd till barnet, till tonåringen, att man känner oro kring missbruk eller har hamnat i en besvärlig ekonomisk situation. Vi ger också stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Aktuellt

Barnolycksfallsutbildning på Familjecentralen Symfoni

Barnolycksfallsutbildning på Familjecentralen Symfoni

I höst kommer Röda Korset till Familjecentralen Symfoni och har utbildning i barnolycksfall 15 september 2017
Barn och mat

Barn och mat

Dietist Lena Ljungkrona-Falk kommer till familjecentralen Symfoni. 07 september 2017
ICDP- Vägledande samspel

ICDP- Vägledande samspel

Föräldrastödsprogram ICDP-Vägledande samspel. På familjecentralen Symfoni finns det möjlighet att delta i vägledningsgrupper för föräldrar med barn i åldrarna 0-6 år. Vi planerar att starta höstens grupp i slutet av september. 23 augusti 2017
Föräldrautbildningen BIFF

Föräldrautbildningen BIFF

När föräldrar separerar påverkas barnen. Vilka känslor brottas barnen med och hur tänker de? Välkommen till tre utbildningskvällar med fokus på barnen. 15 augusti 2017
Fler nyheter